Rejäla reformer för landsbygden

I måndags kväll var det landsbygdsdebatt som anordnades av LRF i Mariestad. Det var ett viktigt tillfälle för att få diskutera och debattera aktuella landsbygdsfrågor ur ett Skaraborgskt perspektiv. Frågor som tyvärr får allt för lite utrymme i den dagliga mediadebatten trots landsbygdens betydelse för maten, miljön och jobben både för Skaraborg och Sverige. 

Den rödgröna regeringen har hittills levererat tunt för landsbygden och landsbygdsministern gömmer sig bakom tillsatta utredningar istället för att visa handlingskraft. Bara landsbygdsutredningen kommer så kommer allt lösa sig. På samma sätt resonerar regeringen när det gäller åtgärder för lantbrukets och skogens utveckling. Här är det istället en livsmedelsstrategi och ett nationellt skogsprogram som kommer lösa allt när de väl presenteras. På frågan om när Livsmedelsstrategin kommer svarade S-ledamoten Patrik Björk från Falköping, att den nog kommer innan jul. 

Men strategier, utredningar och program löser inget. Det som krävs är faktiska åtgärder här och nu. I grunden handlar det om att ge Sveriges landsbygd och dess invånare makt och resurser att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. En bärande värdering i Centerpartiets arbete är tron på människans vilja och förmåga att ta ansvar för sig själv och för andra. Denna kan aldrig ersättas av statliga åtgärder. Därför måste en ny landsbygdspolitik präglas av frihet och förtroende. Rensa bort onödigt regelkrångel och hämmande pålagor, bygg vidare på den kraft som finns ute i bygderna. 

Några saker kan regeringen sätta igång med direkt:

  • Värna landsbygdsbornas rätt att driva företag och bruka mark utan nya inskränkningar från staten. Äganderätten är och har varit en pelare på vilken vårt samhälle bygger.
  • Minska regelkrånglet och sänk skatter på jobb och företagande. Bättre villkor för lantbruksföretagen är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Regeringens förslag att införa kilometerskatt på lastbilar som främst drabbar landsbygden måste skrotas direkt. 
  • Bygg vidare på potentialen i ett samhälle som bygger på den gröna kolatomen från jord och skog istället för den svarta från fossila bränslen. Genom tydliga och ambitiösa spelregler för en grön omställning och genom bättre villkor för de gröna näringar som ska leverera råvarorna.
  • Strandskyddet måste omarbetas, och de riksintressen som täcker mer än hälften av Sveriges yta måste bli än mer ändamålsenliga så att fler attraktiva boenden kan utvecklas på landsbygden.

Att ständigt skjuta åtgärder på framtiden i väntan på strategier och utredningar är inte att visa ledarskap. Det är att gömma sig undan sitt ansvar. Sverige behöver ett nytt ledarskap som presenterar rejäla reformer för landsbygden här och nu. 

Ulrika Carlsson (C)
Riksdagsledamot Skaraborg

Anders Karlsson (C)
Kretsordförande Mariestad