Kinnekullebanan viktig transportled i västra och norra Skaraborg

I måndags reste riksdagsledamot Anders Åkesson (C), ledamot i partistyrelsen samt talesperson för transportinfrastruktur och IT, utmed Kinnekullebanan för att informera sig om utvecklingsbehovet för sträckan.

- Regionala järnvägar som Kinnekullebanan spelar viktig roll för både landets godstransportflöde och för det regionala resandet. För Centerpartiet är det viktigt att resurser för underhåll och drift av dessa mindre banor prioriteras i den nationella åtgärdsplan regeringen snart beslutar om för perioden 2018-2029. Om regeringen S/Mp inte prioriterar detta kommer vi att få uppleva en omfattande järnvägsnedläggelse över hela landet, säger Anders Åkesson.

Med på resan fanns bland andra Ulrica Carlsson (C), riksdagsledamot Skaraborg, Ulf Eriksson, ledamot regionfullmäktige, Bo Hagström, ordförande Centerpartiet Gullspång och initiativtagare till resan, Kent Folkesson, ordförande Centerpartiet Skaraborg.

De regionala järnvägarna utgör vägnätet för över 30% av det dagliga pendlandet i Västra Götalandsregionen. Det är en betydelsefull del för människors möjligheter till att ta sig till sitt arbete, sina studier och det skapar en god boendemiljö. Kinnekullebanan utgör en viktig kommunikation för Skaraborgs norra och västra delar. Banan skulle vid en upprustning kunna utgöra en ännu större resurs för såväl personresor som godstransporter.

  • I Västra Götalandsregionens tågstrategi "Tåg2035" beräknas resandet på Kinnekullebanan och övriga regionala järnvägar tredubblas från 2006 till 2035, detta kräver en satsning på upprustning.
  • Behovet av upprustning av Kinnekullebanan och övriga regionala järnvägar är stort. Om inget görs inom de närmaste åren är risken stor att banorna försvinner på grund av trafiksäkerhetsskäl.
  • Det kollektiva resandet ökar, bland annat genom det tåg som går direkt mellan Mariestad och Göteborg. Utvecklingen för framtiden är fortsatt positiv.

- För godstrafiken är även Vänertrafiken en viktig led där till exempel Trollhättans slussar är av vikt. I Gullspång finns en av de stora hamnarna i Vänern och om slussarna i Trollhättan skulle stängas vore det ett dråpslag för gods som transporteras via sjöfart, säger Bo Holmström, ordförande Centerpartiet Gullspång.

Resan inleddes i Laxå med stopp i Mariestad och Lidköping. I laxå mötte kommunalråd Arne Augustsson (C) och oppositionsråd Torbjörn Ahlin (C), Region Örebro län upp. Kinnekullebanan är även för dem en viktig sträcka för utbildnings- och arbetspendling mellan Skaraborg och Örebro län.