Så kan vi skapa 1500 nya jobb i skaraborg

Genom Centerpartiets förslag om ingångsavdrag kan vi skapa nästan 1500 nya jobb i Skaraborg. I hela landet rör det sig om 60 000 nya jobb – varav 12 000 på landsbygden. Genom att göra det billigare för företagen att anställa kan fler människor lyftas ur bidragsberoende och få ett jobb att gå till.

Förslaget är ett led i att minska klyvningen av Sverige. Mellan stad och landsbygd. Mellan de som jobbar och de är som är arbetslösa. Mellan inrikes födda och nyanlända.

För att motverka tudelningen av Sverige har Centerpartiet föreslagit ett ingångsavdrag, som handlar om att slopa arbetsgivaravgiften när man anställer någon som är ny på arbetsmarknaden. Genom att koncentrera förslaget till de första åren i arbetslivet träffar vi dem som behöver det bäst, inte minst nyanlända.

Analysföretaget WSP har räknat på hur många jobb ingångsavdraget kan skapa.

Resultatet: 60 000 nya jobb i hela Sverige. Hela 12 000 av dem på landsbygden. Nästan 1500 av dem i Skaraborg.

Det visar hur viktigt det är att göra det billigare för företagen att anställa, framför allt när det gäller utsatta grupper. Och många av företagen som skulle kunna anställa nyanlända finns på landsbygden. Ingångsavdraget är ett kraftfullt verktyg som kan göra verklig skillnad för människor.