Nytt ledarskap för Skaraborg

Sverige behöver ett nytt ledarskap, för din och min skull, här i Skaraborg

Det "går som tåget" för Sverige just nu. Vi är på toppen av en högkonjunktur och många människor har jobb. Då är det hög tid att göra de stora reformer som behövs för att vi ska klara oss bra de kommande åren som kommer att bli tuffare. Det vågar den rödgröna samarbetsregeringen inte göra och det är att slösa bort ett viktigt tillfälle. 

Vi säger istället - nu är det dags att göra om det som inte fungerar. 

Klyvning 

Arbetsmarknaden håller på att klyvas, mellan de människor som har ett jobb och de som aldrig får chansen att komma in. Därför måste trösklarna in sänkas. Det kan göras på flera sätt, till exempel genom utbildningssatsningar, sänkta skatter på att anställa och genom ingångsavtal för nyanlända. Det behövs reformer för fler enkla jobb. Ett exempel är ingångsavdrag, det ger såväl ungdomar som nyanlända en enklare väg in på arbetsmarknaden Därför vill vi också avveckla Arbetsförmedlingen i sin nuvarande form. Centerpartietföreslår istället att alla arbetsförmedlande uppgifter läggs ut på ideella organisationer och privata företag med dokumenterad förmåga att kompetensutveckla och förmedla jobb. Vi vill införa en arbetsförmedlarpeng. 

Lönestöd 

Vi måste också satsa på kvalitet i SFI, vidareutbildning och yrkesutbildningarna måste förbättras bland annat med hjälp av fler nya aktörer. Vi behöver också enklare och bättre stöd för personer med funktionsnedsättning, vårt förslag är lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet. Växtkraft Hela landet behöver växa, därför föreslår vi ytterligare satsningar på regionala järnvägar, bättre och enklare möjligheter att bygga bostäder på landsbygden, men vi säger bestämt nej till flygskatt och kilometerskatt. De gröna näringarna, jord och skog, är viktiga för Skaraborgs växtkraft. De producerar högklassiga livsmedel och råvaror, klimatsmart energi, öppna landskap samt jobb och tillväxt. Ska Skaraborg kunna bevara och utveckla matproduktionen så krävs en tydlig målsättning om långsiktigt stärkt konkurrenskraft. Regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin är riktigt svag, här kan vi bara säga gör och gör rätt! För Centerpartiet är det en självklarhet att kostnaderna för lantbrukare ska sänkas, till skillnad från regeringens skattehöjarlinje. 

Trygg välfärd 

Trygghet behövs i hela landet och att garantera allas vår trygghet är en av statens viktigaste uppgifter. Därför gör vi stora och viktiga satsningar på polisen och hela rättskedjan. Vi föreslår fler poliser och civilanställda, höjda polislöner och stärkt vittnesskydd med mera. Vi arbetar för en tillgänglig och trygg välfärd i hela landet och i hela Skaraborg. En bra utbildning ger förutsättningar för jobb och ett rikt liv. Vi lyfter vikten av kompetensförsörjning, rätten att välja skola, studie och yrkesvägledning och en bred palett av möjligheter för vuxnas livslånga lärande. En annan mycket viktig satsning i Centerpartiets budget handlar om en miljard för ökad tillgänglighet i vården. Den liknar Alliansregeringens "kökortningsmiljard", men är bättre och betonar hela vårdkedjan. Du som är sjuk ska få träffa en läkare inom tre dagar, får behandling snabbare och förhoppningsvis bli frisk snabbare. 

Genom satsningar på att fler går från utanförskap till utbildning och jobb, genom förstärkt rättsväsende och en tillgänglig vård ökar vi tryggheten i hela Skaraborg såväl som i hela landet. Sverige behöver ett nytt ledarskap som ser till att Sverige inte delas itu.

Ulrika Carlsson, Skövde, riksdagsledamot för Centerpartiet.