Grilla närodlat i sommar - för hela Skaraborgs skull

Att äta närodlat kött och lokalt odlade grönsaker så långt det är möjligt, är viktigt för hela Skaraborgs skull. Den mat du väljer att lägga på grillen i sommar har direkt påverkan på vår utveckling, djuren, människorna, landskapet och framtiden. Maten vi äter ska vara sund, säker och hållbar. 

De svenska matråvarorna behöver ständigt utvecklas och för oss i Centerpartiet är det en självklarhet att den lokala matproduktionen prioriteras, för hela Skaraborgs skull. Våra vanor och livsmönster förändras hela tiden, och det är viktigt att matens roll i samhället ligger högt upp på agendan. Genom att handla närodlat, drar du ditt strå till stacken och stöder vår inhemska matproduktion. Båda begreppen närodlat och ekologiskt odlat är viktiga och har en plats i sammanhanget. Men det är viktigt att inte låta det ena förta det andra.

Vi i Centerpartiet jobbar ständigt med förbättringar för att hela Sverige ska växa som matland. Vi vill se fler matföretagare som producerar sund och säker svensk mat. Då ökar matexporten och fler jobb inom de gröna näringarna skapas. Med gröna näringar menar vi verksamheter inom jord, skog, trädgård och landsbygdsmiljöer, en framtidsbransch. Och där ligger vi i Skaraborg väldigt bra till.

När du handlar närodlat innebär det att maten du äter inte behöver transporteras så långt, det gynnar både miljön och oss. Vi anser att villkoren i svensk matproduktion har mycket stor betydelse för att uppnå miljömålen.

Det finns många goda exempel på framgångsrika och innovativa matföretag här i Skaraborg. Företag som arbetar såväl i primär produktion som i förädlingsledet. Centerpartiet vill minska regelkrånglet så att matproducenter kan göra det de är bäst på. Men det är viktigt att vi får in fler händer i tillverkningen och vi behöver se över kostnaderna för att anställa genom att jobba för lägre och enklare skatter, särskilt för små och växande företag. Vi vill satsa extra på unga bönder med nystartad verksamhet, genom en omfördelning av gårdsstödet.

Genom att informera och uppmuntra unga att se charmen och fördelarna med att jobba på landsbygden och med matförädling, tror vi att intresset för de gröna näringarna ökar. För att låta det skaraborgska matarvet utvecklas vidare har vi alla ett ansvar. Handla närodlat, och bidra till att många generationer efter oss får njuta av det Skaraborg har att bjuda på.

Kent Folkesson (C)
Distriktsordförande Skaraborg