Östersjön och Nato

Rysslands politiska ledning är idag tydlig med sin beredskap att använda den militära förmågan inkl kärnvapen och hot om desamma för att nå sina politiska mål.Nu måste även Sveriges regering bli tydlig – för Sveriges och våra nordisk-baltiska grannars säkerhet. Politik handlar om att både vilja och välja.