Landsbygden förtjänar bättre

Sveriges landsbygder behöver åtgärder som stärker attraktionskraften i landsbygden och bygger det gröna näringslivet. Det handlar om mer flexibla strandskyddsregler, gårdsförsäljning och återföring av skatt på naturresurser.