Vatten- En Livsviktig resurs

Tillgång till rent och friskt vatten är en nödvändighet för allt liv och är avgörande för vår samhällsutveckling och den biologiska mångfalden.

God vatttenkvalitet är nyckeln till väl fungerande ekosystem och människans hälsa. För att säkerställa yt- och grundvatten av god kvalitet och på så sätt främja den biologiska mångfalden och få en långsiktig och hållbar vattenförsörjning måste vatten skyddas.

Läs hela debattartikeln här: , 15 kB.