Nollutsläpp på kinnekullebanan

Tågen på Kinnekullebanan är den enskilt största utsläppskällan av alla Västtrafiks linjer. Det är dags att byta ut de fossila dieseltågen mot modernare fordon med nollutsläpp som mål.