Torrlägg inte den småskaliga vattenkraften

Centerpartiet är ett grönt parti med ett mål om ett helt förnybart energisystem. I Sverige har vi unika förutsättningar att producera förnybar energi.

Den småskaliga vattenkraften står för en liten andel av Sveriges totala vattenkraftsproduktion men till antalet är de småskaliga verken dominerande. Den lokala produktionen blir dock allt viktigare i takt med att vi får mer sol och vind, för att balansera när det inte blåser. Läs mer här , 15.9 kB.