Grön och social omställning

Klimatfrågan påverkar inte bara en del av oss, den påverkar oss alla – vare sig vi vill det eller ej.

Våra svenska företag spelar en viktig del i detta. Producenterna här har högt satta krav på sig – dessa krav bör gälla alla producenter inom EU. Så är det inte idag.
Sverige har kommit långt i sitt miljöarbete och på sikt gynnar det både våra inhemska företagare och vår ekonomi att vara i framkant. Vi ska fortsätta att arbeta för en ökad grön energi och hållbar produktion, inte bara för miljöns skull, utan även för att stärka svensk konkurrenskraft. Läs mer här: , 14 kB.