Susanne kämpar för sin pappas

motion på Partistämman

Susanne Andersson, ombud från Götene på partistämman i Karlstad kommer att kämpa för sin pappa Ingvar Svenssons motion ang. Koronofogdens skyldigheter.

Ingvars förslag är att kronofogdemyndigheten skall ha skyldighet att ge information till den skuldsatte om hur den bör gå tillväga så att skuldsumman inte ökar och hur de kan få hjälp med avbetalningsplan. Muntligt och skriftligt”.

Partistyrelsen har föreslagit stämman att instämma i motionens intentioner och att Centerpartiet ska arbeta för att skuldsatta ska fåinformation om vilken hjälp som finns för att dessa ska fåordning påsin ekonomi.

”Det är roligt att partistyrelsen uppskattar motionen men jag hoppas att stämman förstår den problematik som skuldsatta människor bemöter. De kan följa avbetalningsplanen men helt plötsligt får de reda på att skulden dubblerats!”, berättar Ingvar Svensson.

”Det är oerhört tragiskt att människor i svåra situationer kan bli behandlade såhär”, instämmer Susanne Andersson. ”Därför kommer jag på stämman yrka bifall till motionen då vi som parti behöver vara tydliga”.