Mer pengar till Regionen och kommunerna i Skaraborg

Region Västra Götaland och de skaraborgska kommunerna kommer att få ett viktigt
tillskott i och med Januaripartiernas besked om att redan 2020 tillskjuta
ytterligare fem miljarder kronor i generella statsbidrag, säger Ulrica Johansson, distriktsordförande för Centerpartiet i Skaraborg och 1.e vice ordförande i kommunstyrelsen i Skövde.

Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans med regeringen nu kommit överens
om att skjuta till mer pengar till välfärden i vårbudgeten. Fem miljarder kronor
ytterligare ska gå till att stärka välfärden redan i år. Rättsväsendet får samtidigt
750 miljoner kronor mer i år för att öka tryggheten.

Kommuner och regioner kommer alltså att få ytterligare fem miljarder kronor i
generella statsbidrag i vårändringsbudgeten, varav 3,5 miljarder till kommunerna
och 1,5 miljarder till regionerna, utöver de fem miljarder kronor som redan tidigare
har skjutits till i budgeten för i år. Detta sker inom ramen för en sammanhållen och
ordnad budgetprocess.

- För Centerpartiet är det extra viktigt att pengarna är just generella, och alltså inte
är öronmärkta för något enskilt ändamål. Nu kan vi använda resurserna där de gör
som allra mest nytta, säger Ulrica Johansson

För Centerpartiet har det alltid varit viktigt att pengar avsedda för den lokala nivån
också kan beslutas om på lokal nivå. Tillskottet innebär att de skaraborgska
kommunerna och regionen nu får möjlighet att göra viktiga och efterlängtade
förstärkningar i vård, skola och omsorg.