Demokrati kräver engagemang och ett levande civilsamhälle

Under de 100 åren som har gått så har demokratin i vårt land vuxit sig starkare och kan tyckas självklar, men utvecklingen i andra demokratiska länder visar att det inte är så. Demokratin måste vinnas/bekräftas varje dag.

Det är i dagarna 100 år sedan vi i Sveriges riksdag fattade det slutgiltiga beslutet som innebar att vi införde allmän och lika rösträtt. Det är värt att firas samtidigt som man kan förvånas över att demokratins genombrott kom så sent i vårt land. Under de 100 åren som har gått så har demokratin i vårt land vuxit sig starkare och kan tyckas självklar, men utvecklingen i andra demokratiska länder visar att det inte är så. Demokratin måste vinnas/bekräftas varje dag.

I västvärlden har vi de senaste åren sett flera länder, särskilt Polen, Ungern och i USA under Donald Trumps styre, glida bort från den liberala demokratins högsta ideal. Även om Bidens valseger i USA gör det lättare för demokratiska stater att gemensamt stå upp mot ledare och länder som förtrycker och tystar sina invånare så är det viktigt att komma ihåg att demokrati byggs underifrån. För det är genom att driva sin befolkning till tystnad och passivitet som auktoritära ledare kväver demokratin.

I Sverige är läget inte alls så mörkt. Vi har en stark oberoende media och en befolkning som håller hårt i sina demokratiska rättigheter. Det till trots så växer högerpopulistiska politiska rörelser, som är allt för ivriga att med hat och hot skrämma människor till tystnad. De måste mötas med bland annat en levande gräsrotsdemokrati och ett levande civilsamhälle.

Utöver att slå hårt mot vården, ekonomin och människors liv så har Coronakrisen även utdelat ett knytnävslag mot det svenska civilsamhället och föreningslivet. Så gott som varje grupp som samlar människor för att göra Sverige bättre har fått sätta sin verksamhet på paus. Nu är det viktigt att stärka detta civilsamhälle.

Ett av de bästa sätten att göra det är genom att låta civilsamhällets organisationer vara med och påverka mer. Centerpartiet har alltid brunnit för en stark lokal demokrati, vi vill bland annat att kommunerna oftare bjuder in sitt lokala föreningsliv att ta ställning till och påverka lokala politiska initiativ. Vi tycker att det är självklart att lokaler och event som är till för unga planeras i kontakt med ungdomsföreningar, eller att man samråder med pensionärsföreningar när aktiviteter för äldre ska skapas. Vi tycker också att det är viktigt att man från politiskt håll söker efter samarbeten mellan det offentliga och det ideella. Patientföreningar, kyrkliga organisationer och idrottsföreningar kan vara en ovärderlig hjälp i vårdens rehabiliteringsarbete. Samråd med lokala områdes- och vägföreningar kan förenkla bygg- och planprocesser.

När vi känner att våra åsikter tas på allvar och att vi kan förändra samhället – i det lilla liksom i det stora –stärks vi i vår känsla av ansvar för det samhälle vi varit med och skapat. Otroligt många människor vill engagera sig för att göra sitt närområde, Sverige eller världen bättre. Det är genom att välkomna deras engagemang och se till att var och en har möjlighet att göra skillnad som vi skapar en robust och livskraftig demokrati.

Centerpartiets kommunföreträdare i Skaraborg