Mer generella statsbidrag

Den 20 september presenter regeringen sin budget. Centerpartiet hoppas nu att regeringen lyssnar till oss i kommunerna och att de vänder trenden med ökningen av riktade statsbidrag.

Välfärden skapas inte av presskonferenspengar. De satsningar som presenteras betyder många gånger ingenting i praktiken. Ett tydligt exempel på det är tex satningen som gjordes på sk Nattis inom förskolan som är en nödvändighet för många föräldrar som arbetar nattskift och oregelbundna tider. Presskonferensen utlovade satsningar vilket säkert gjorde många föräldrar lättade men i slutändan och i realiteten så innebar satsningen inte tillräckligt med ekonomiska medel för att faktiskt genomföra förändringarna. I till exempel Orsa kommun innebar det 9 tusen kronor till kommunen (2019). Helt orimligt att kalla det en satsning! Listan med exempel på orimliga presskonferenspengar kan göras lång. I dagsläget finns över 180 riktade statsbidrag med olika ansökningsförfaranden och olika krav på redovisning och medfinansiering.

SKR (Sveriges kommuner och regioner) presenterade under sommaren resultaten av en enkät som ställts till landets alla kommunstyrelse- och regionsstyrelseordföranden om statsbidrag. Samtliga instämde, över partigränserna, att statsbidrag i första hand ska vara generella och nivåhöjande, det vill säga permanenta och ta hänsyn till den demografiska utvecklingen. Statsbidrag ska dessutom komma med så god framförhållning som möjligt, för att de ska kunna användas effektivt.

Vi i Centerpartiet vill nu rikta en uppmaning till regeringen- lyssna på oss kommunföreträdare och för dialog om hur de faktiska behoven ser ut. Det vi behöver är att inte alla kommuner dras över en och samma kam utan att man ser att Sverige ser olika ut. Förutsättningarna och behoven är inte samma i Karlsborg, Vilhelmina eller Huddinge.

Vi vill inte lägga skattepengarna på onödig administration. Vi vill satsa på skolan, äldreomsorgen, fungerande infrastruktur, hälso och sjukvård och vi vill bidra till att skapa trygga förutsättningar i människors vardag.

De riktade statsbidragen behöver minska i både omfattning och antal. Statens användning av riktade statsbidrag som styrmedel över kommunernas verksamheter måste begränsas. Vårt fokus måste vara kvalitet och effektivitet. Vi i kommunerna måste få långsiktiga besked om de ekonomiska ramarna från statens sida för att möjliggöra en god ekonomisk planering och hushållning med skattepengar. Vi måste få fokusera på vårt uppdrag, att leverera välfärd till våra medborgare och inte lägga tid och pengar på onödiga byråkratiska regler och administration.

Det är vi som är aktiva politiker i kommuner som arbetar närmast medborgarna och som har möjligheten att både föra dialogen på hemmaplan, ställas till svars men vi är faktiskt även själva en del av behoven som vi ser i vår vardag. Grunden i politiken är att vi som kommunala företrädare måste ges rätt förutsättningar för att skapa utveckling och samtidigt en trygg vardag. En vardag där vi ger kraft åt varje människa.

Centerpartiets kommunföreträdare i Skaraborg