Sveriges lantbrukare måste få känna framtidstro

Vi måste varje dag se till att ge landsbygden och lantbrukarna de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare.

De gröna näringarna har det senaste året drabbats hårt av höga priser på diesel, kvävegödsel, el och andra insatsvaror. De larmrapporter som kommit från bland andra LRF måste tas på största allvar. Lantbrukare ska inte tvingas ge upp sina livsverk på grund av skenande kostnader.

Centerpartiet har under mandatperioden varit en avgörande röst för att stärka gles- och landsbygdens näringar. Vi har möjliggjort en ökad landsbygdsprogramsbudget. Vi har tagit ansvar för företagens ekonomi under pandemin och fått på plats stora satsningar på bredband, på vägar och järnvägar. Vi har också medverkat till att stärka äganderätten för skogen samt förhandlat fram ett lagförslag om lättnader i strandskyddslagstiftningen som gör att strandskyddet görs om i grunden. Men vi vill mer.

I Centerpartiets budget finns landsbygdsatsningar på över 21 miljarder de kommande åren. För 2022 lägger vi en miljard mer än både regeringen och M/KD/SD-koalitionen på landsbygdsprogrammet. Det är pengar som går till viktiga investeringar i moderna stallbyggnader, jordbrukets automatisering och digitalisering, klimatanpassningsåtgärder såsom täckdikning och bevattningsdammar samt fler etableringsstöd till unga jordbrukare. Vi avsätter även resurser för att den införa en biopremie så att fler traktorer kan gå på biobränslen i stället för diesel. Även premierna för att stimulera mer miljövänliga arbetsmaskiner bör förstärkas.

Vi gör en historisk satsning på utbyggd fiber, nästan tre miljarder kronor mer än både regeringen och M/KD/SD. Vi satsar på bättre underhåll av enskilda vägar, på plogning och vinterunderhåll i norr och på bättre belysning längs med vägarna på våra gles- och landsbygder. Vi satsar också på att rädda landsbygdens mackar, en central plats för service och livsmedel. Tryggheten stärks genom att vi satsar på fler ambulanser och fler medarbetare på landsbygdens vård- och hälsocentraler.

Näringarna i gles- och landsbygd är centrala för hela landets resa till framgång och tillväxt. Här finns de bördiga jordarna, skogarna som ger oss förnybara bränslen, turistföretagandet, naturupplevelser och klimatsmarta byggmaterial. Vi måste varje dag se till att ge landsbygden och lantbrukarna de bästa tänkbara förutsättningarna att fortsätta bygga Sverige starkare och grönare.

Annie Lööf, partiledare

Ulrika Heie, Riksdagsledamot, ledamot i miljö-och jordbruksutskottet