”Sysselsättning och välmående i fokus”

Klimatet och jobben, människors välmående samt tillgänglighet till vården i fokus när Centerpartiet i Västra Götaland nu presenterar sin regionpolitik inför de kommande fyra åren.

Västra Götaland har en stark företags- och industritradition och kompetens som skapar massor av jobb, men här finns också utsläpp som är högre än övriga landet. Det ställer stora krav på oss som bor här. När nu industrin och transportsektorn ställer om från beroendet av diesel, bensin och olja, måste ny elproduktion från havsbaserad vindkraft, solenergi och annan lokal elproduktion tillföras och energieffektivisering ske i ett högre tempo än någonsin tidigare.

  • Det handlar om att behålla jobb och företag här i Västra Götaland och samtidigt locka hit nya företagsetableringar, berättar Anders Karlsson från Mariestad. Vi ska dessutom uppmuntra och använda den kompetens och entreprenöriella kraft som finns här för att lösa klimatfrågan. Det teknikskifte som sker öppnar upp för nya jobb och företag som lägger grunden för en stark välfärd.

Stad och land knyts samman

På senare år har vi skapat nya mönster i vår vardag med arbete, studier och pendling. Ungdomar gör medvetna val till gymnasieskolan, söker efter rätt utbildning och är beredda att resa för att gå på den utbildning som lockar.

  • Fler barn och unga ska kunna fullfölja sina studier och sedan få möjligheten till ett första jobb och den frihet det innebär, , säger Gunilla Druve Jansson. Vi vill dessutom se större samverkan mellan skola och näringsliv, och gymnasiala lärlingsanställningar som matchar företagens behov. Nästan alla branscher har brist på arbetskraft, vilket idag hindrar företagens tillväxt.

Mer svensk matproduktion

  • För att vi på riktigt ska stärka vårt svenska lantbruk och vara trygga med att vi har svensk mat i butikshyllorna behöver vi se till att det finns långsiktiga förutsättningar för Sveriges bönder att driva företag. För att landsbygden ska kunna utvecklas behöver strandskyddet bli rimligare. Vi vill att kommunerna själva ska ha mer att säga till om, säger Frida Nilsson. De blå och gröna näringarna i Västra Götaland minskar miljöbelastningen, ökar den lokala matproduktionen och skapar jobb i hela regionen.

En nära och mer tillgänglig vård

Ny smart teknik och mer flexibla öppettider gör vården mer tillgänglig.

  • Vårdcentralen ska vara tryggheten in i vården. Här ska vi invånare ha vår fasta läkarkontakt, en person som vi ska kunna möta både digitalt och fysiskt. Samtidigt ska vi utöka med fler mobila vårdteam som kan möta de allra mest sköra patienterna i hemmet, berättar Gunilla. För att människor snabbt ska få den specialistvård man behöver ska vi nyttja alla sjukhusens kompetens och resurser i regionen och upprätta en gemensam sjukvårdskö.

Läs valmanifestet i sin helhet här >>