Rätt stöd till Kinnekullebanan saknas just nu

Kinnekullebanan är viktig för att binda ihop resandet mellan kommuner i västra Skaraborg och vidare mot Göteborg och Örebro/Karlstad. Västra Götalandsregionen har tidigare i år beslutat att satsa 75 miljoner kronor på en upprustning, trots att ansvaret för järnvägen främst vilar på staten.

Nyligen presenterade regeringen den nationella infrastrukturplanen och i förslaget till plan som gäller fram till år 2033 är satsningen på Kinnekullebanan struken. Det är för många av oss en kalldusch, då järnvägsstråket är betydelsefullt för att utveckla vår del av länet. Det försvårar fortsatta satsningar på ökad pendeltågstrafik med förutsättningar för människor att bosätta sig en bit från den stora staden och ändå ha möjlighet att pendla till arbete och studier. Banan riskerar att sakta förfalla om inte nödvändiga reinvesteringar görs. Det är med stor oro som vi vill uppmana övriga riksdagspartier att tänka om på flera punkter när det gäller järnvägsunderhållet.

Underhåll av järnvägar är starkt eftersatt i hela Sverige, och inte minst i Västsverige där fortfarande 75 procent av järnvägen är enkelspårig, trots att vi fraktar det mesta av godset som ska ut från Sveriges industrier. Allt fler företag vill frakta gods på järnväg, av flera orsaker inte minst av klimatskäl. Trots att regeringen satsar 881 miljarder att fördela över 12 år räcker inte pengarna. Regeringen har dessutom förlängt planperioden men inte skjutit till motsvarande extra medel. Det är uppenbart att regeringen väljer att prioritera ned investeringar på de mindre banorna som Kinnekullebanan och Bohusbanan, två järnvägar som har väldigt stor betydelse för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken i Västsverige.

Centerpartiet anser att det behöver tas ett annat grepp om hur vi finansierar infrastrukturinvesteringar. Sverige behöver både nya stambanor och investeringar i de banor som redan finns. Med dagens modell räcker inte pengarna, det är uppenbart.

Vi behöver också rusta banan för att den ska drivas hållbart, där Centerpartier gärna ser att tågen drivs med vätgas eller med batteridrift.

I veckan turade vi på Kinnekullebanan, Vara-Mariestad-Vara, och fick då uppleva att anslutning till det mobila nätet inte fungerade tillräckligt bra för att kunna vara uppkopplad på tåget för att kunna plugga och arbetat samtidigt. Uppkopplingen längs tågen är en viktig fråga för Centerpartiet som vi driver på om.

Människor vill kunna pendla med tåg på de längre sträckorna, eftersom komfort och snabbhet är överlägsen. Kinnekullebanan måste komma med i kommande nationell infrastrukturplan.

Gunilla Druve Jansson, regionfullmäktigeledamot (C)

Frida Nilsson, regionfullmäktigeledamot (C)

Ulrika Heie, riksdagsledamot (C)