Förbättra förutsättningarna för damidrotten

Svensk damfotboll har tuffa förutsättningar bland annat har damerna 98,7 procents lägre lön än herrarna.

Sveriges sista gruppspelsmatch mot Portugal följdes av över 1,7 miljoner personer från TV-soffor runt om i landet och vi har stora chanser att gå långt i turneringen. Detta trots tuffa förutsättningar för svensk damfotboll där damerna har 98,7 procents lägre lön än herrarna. Många spelare har enträget lyft frågan och jämställda löner och förutsättningar och 2019 anmäldes Svenska Fotbollsförbundet till Diskrimineringsombudsmannen.

Vad politiken kan göra är att minska klyftorna mellan mäns och kvinnors idrott för att flickor likväl som pojkar ska kunna bli proffs och nå sina idrottsdrömmar. Däremot har den svenska regeringen inte gjort något de senaste åren för att främja damidrott trots att man kallar sig för en feministisk regering. Centerpartiet har arbetat för jämställd idrott på flera olika sätt och nyligen ställde sig en majoritet i riksdagen bakom Centerpartiets förslag om ett nytt system för jämställd sponsring.

Idrottsföreningar stora som små i hela landet beroende av sponsring för att kunna utveckla och bedriva sin verksamhet. Många företag tar chansen att sponsra inte bara för att stärka sina egna varumärken utan också för att ta ett viktigt socialt ansvar och engagera sig då detta är allt viktigare för fler företag.

Företag som sponsrar har också rätt till avdrag från Skatteverket. Idag finns det dock en stor ojämlikhet vad gäller regelverket för detta. Detta har lett till en stor ojämlikhet och ojämställdhet mellan sponsringen av kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrott.

Avsaknaden av en tydlig sponsorlagstiftning har lett till att det istället är ett lapptäcke av förlegade regler som har uppstått. Genom att Skatteverket bland annat beräknar värdet av sponsringen utifrån hur många biljetter som har sålts eller om det står en skylt längs en fotbollsplans långsida har sponsringen av dam- och ungdomsidrotten missgynnats av Skatteverkets regler. I dag ser sponsring annorlunda ut, kanske främst eftersom sociala medier har tagit över allt mer.

Detta system kommer att gynna alla de fantastiska föreningar runt om i Sverige och de företag som tar sitt ansvar och stöttar dem. Centerpartiets förslag är ett viktigt steg mot en mer jämställd idrott i hela landet.

Louise Grabo (C)
Riksdagskandidat, Skaraborg