Underlätta för att hitta rätt kompetens

För lösa problemen med brist på arbetskraft behöver mer arbetsmarknadspolitik föras av politiker från Västsverige, snarare än Stockholm.

Det är svårt att hitta människor att anställa. Var tredje privata arbetsgivare upplever brist på arbetskraft och i flera år har rubrikerna haglat om brist på undersköterskor och sjuksköterskor på sjukhus och äldreboenden, så även i Skaraborg. När kommunerna, regionen och näringslivet inte hittar personal leder det till stora kostnader för samhället, både i pengar och i människoliv. För lösa problemen behöver mer arbetsmarknadspolitik föras av politiker från Västsverige, snarare än Stockholm.

Ett exempel är läkemedelsföretagen. Deras forskning och all den medicin som de producerar är avgörande för att rädda liv varje dag och mycket av det de arbetar med kan bara göras av några av de skickligaste personerna inom sitt fält, som ofta måste lockas hit från hela världen. För att säkra dessa kompetenser måste Västra Götalandsregionen göra mer för att marknadsföra vårt område internationellt. Regionen måste också höja sin röst mot regeringen för att få slut på kompetensutvisningar och utvisningar av utländska studenter som kan börja jobba.

Ett annat exempel är VVS-montörer. Brist på VVS-montörer innebär att byggen och renoveringar drar ut på tiden – det går inte att leva eller arbeta utan fungerande ventilation, värme och avlopp – kostnaderna för sådana förseningar uppgår ofta i mångmiljonbelopp. Genomsnittslönen för en VVS-montör ligger över Sveriges medianlön, men trots det har antalet som utbildar sig till yrket varit lägre än antalet arbetstillfällen i många år. Vi vill att yrkeshögskolan får en större del av de fasta anslagen till utbildning, så att det blir fler utbildningsplatser. Vi vill också samarbeta med yrkeshögskolorna i Väst för att ge dem långsiktiga förutsättningar att driva utbildning. På så vis kan fler personer utbilda sig för att komma ur arbetslöshet, byta karriär, eller höja sin lön.

Även vården lider av brist på personal. Vi i Centerpartiet vill förbättra personalens villkor i vården, så att fler vill stanna i yrket. Men både inom vården och flera andra bristyrken måste vi också ta potentialen hos människor med utländska utbildningar som finns i Sverige, eller vill flytta hit, på allvar. Validering, kompletterande utbildningar och språkträning för svenska i yrkeslivet måste bli permanenta satsningar som hela tiden vässas och görs bättre. Något som ofta pratas om, men sällan görs fullt ut. Vi i Centerpartiet vill se mer öppenhet och företagsamhet. För att komma dit måste regionen få ta över arbetsmarknadsansvaret från staten så att vi som känner Västsveriges arbetsmarknad kan driva en politik för Västra Götalands bästa.

Gunilla Druve Jansson (C)

Regionfullmäktigekandidat