Gruppen äldre växer

En stor och växande andel av befolkningen är seniorer. Det är en fantastisk utveckling, men det ställer också krav på en starkare välfärd och att vi blir bättre på att inkludera äldre i såväl arbetslivet som samhället i stort.

I Skaraborg är det 27 % av befolkningen som är äldre än 65 år (ser vi på kommunnivå så varierar det mellan 19 % till 32 % som är äldre än 65 år). Detta ska vi glädjas åt då det ger än mer möjlighet att arbeta över generationsgränser. Barnen som växer upp med far- och morföräldrar i sin närhet får en djupare förståelse för de förändringar som vår värld, liksom vår närmaste omgivning, ständigt genomgår.

Vi, som pensionärer, är betydligt piggare än tidigare generationer men det betyder inte att vi klarar oss bättre de sista åren av livet. Centerpartiet har under mandatperioden säkrat införandet av en primärvårdsreform och rätten till fast läkarkontakt, verkat för ökade resurser och stärkta kvalitetskrav i vård och omsorg och drivit igenom en reform för att ge anställda bättre möjligheter att kompetensutvecklas. Under kommande mandatperiod vill centerpartiet fortsätta arbetet med att förbättra villkoren för äldre, bland annat inom följande områden:

  • Centerpartiet vill verka för ett samhälle som i högre grad ser äldre arbetskraft som en tillgång och tillvaratar den kunskap och kompetens äldre innehar. Centerpartiet vill också se fler stimulanser för att äldre ska kunna arbeta längre, till exempel genom lägre arbetsgivaravgifter för äldre och ett flexibelt arbetsliv.
  • Många pensionärer har det förhållandevis gott ställt, medan andra lever med små ekonomiska marginaler. Centerpartiet värnar om principerna för det nuvarande pensionssystemet och kommer inom det verka för långsiktigt höjda och trygga pensioner. Centerpartiet kommer särskilt att lyfta arbetet med hur grupper med låga pensioner kan ges bättre villkor, i den gruppen finns många kvinnor då de ofta arbetat deltid och tagit ansvar för hem och familj.
  • Brott mot äldre måste bekämpas kraftfullt. Centerpartiet vill skärpa arbetet mot vardagsbrottslighet. Satsningarna på polisen och förstärkningar av rättskedjan måste fortsätta, för att säkerställa att brott mot äldre förebyggs och utreds effektivt i hela landet. Den arbetsgrupp inom polisen med stationering i Vårgårda, men med hela landet som arbetsområde, har gjort underverk med utredningar inom den ”snabba” brottsligheten där stölder genomförs och förövarna sedan förflyttar sig långt innan nästa inbrott för att slutligen försvinna ut ur Sverige.
  • Svensk sjukvård håller hög kvalitet, men präglas av långa köer och dålig tillgänglighet. Samtidigt råder stor brist på utbildad personal. Centerpartiet vill korta vårdköerna genom att införa fritt sjukhusval och stärkt patientmakt, samt göra det enklare för läkare att driva små mottagningar. Centerpartiet vill också att den ofrivilliga ensamheten blir mer uppmärksammad och förebyggs i vården och i samhället i stort.
  • Kraven på äldreomsorgen kommer att öka och behovet av undersköterskor är stort. Centerpartiet vill att utbildning för omsorg och omvårdnad ska krävas för anställning i äldreomsorgen. Vi vill också sätta ett långsiktigt mål om maximalt tio medarbetare per hemtjänsttagare och att det ska finnas fasta sjuksköterskor knutna till särskilda boenden. Ska man kunna rekrytera ungdomar till verksamheten förutsätter det att de erbjuds heltidsanställningar.

Ingen ska behöva vara rädd för att åldras. Centerpartiet vill att Sverige även i fortsättningen ska vara ett av världens bästa länder att åldras i.

- Birgitta Carlsson, Skövde, Cecilia Fantenberg, Lundsbrunn, Göran Johansson, Töreboda och Rolf Larsson, Lidköping, Styrgruppen för Centerpartiets seniornätverk i Skaraborg