HÖJT LÖNEGOLv FÅR STORA KONSEKVENSER

Den 1 november 2023 höjdes lönegolvet för arbetskraftsinvandrare från 13 000 till 80 procent av medianlönen, dvs. 27 360 kronor. Lönekravet kommer innebära att många arbetskraftsinvandrare inte längre kan komma till Sverige, men också att personer som arbetat här och har tillfälligt uppehållstillstånd kommer att utvisas.

Konsekvenser av lönekravet blir att många företag står utan arbetskraft och får stora problem med sin verksamhet. Samtidigt kommer tusentals människor som har arbetstillstånd och rätt att vistas i Sverige tvingas lämna landet. Detta är människor som arbetar, betalar skatt och gör rätt för sig. Inte minst är många av dom verksamma inom gröna näringar som vi verkligen behöver för vår livsmedelsproduktion. Sammantaget rör det sig om upp till 15 000 personer kan som komma att utvisas.

Tidöpartierna har försökt försvarar det massiva tappet av kompetens som en höjning av lönekravet innebär, med att det rör sig om jobb som arbetslösa i Sverige kan ta istället. Men sanningen är att jobben många gånger kräver en kompetens som inte finns bland de arbetssökande i Sverige. Dessutom lyckas man inte rekrytera personer som vill ta dessa jobb. Resultat blir företag som inte klarar av att bedriva sin verksamhet, inte att fler kommer ut i arbete.

Centerpartiet vill behålla dagens regelverk där arbetskraftsinvandringen utgår från företagens behov och bygger på att lönen ska vara reglerad enligt kollektivavtal. Fusk och missbruk ska stävjas på alla sätt, men med lösningar som faktiskt fungerar. Fokus ska vara på att attrahera den arbetskraft vi är i behov av för att klara kompetensförsörjningen.

Regeringens egna utredning har tittat på de problem som finns inom arbetskraftsinvandringen där människor utnyttjas och då kommit fram till att det inte är dagens lägsta lönenivå som är problemet. Istället för att genomföra åtgärder som träffar problemet väljer Tidöpartierna att förstöra hela regelverket. Det är anmärkningsvärd och företagarfientlig politik från partier som säger sig värna arbetslinjen.

För att nå upp till det nya lönekravet kan löner behöva höjas med uppemot 20 procent i de gröna näringarna. Det går inte i branscher där lönsamheten redan är pressad. Som många gångar under denna mandatperiod prioriterar våra tidigare allianskollegor att göra SD nöjda framför det som är bra för Sverige. Istället krokar man arm med SD och spänner musklerna kring åtgärder som gör att människor från andra länder inte ska kunna kan komma hit, även om det så är för att arbeta.

Sverige kommer att under den kommande perioden behöva mer arbetskraftsinvandring för att blanda annat försörja den stora industriboomen i Norrland och inte minst för att klara klimatomställningen. Tidögängets besatthet av att på alla sätt förhindra att människor från andra länder kommer till Sverige riskerar att människor, oavsett om de klarar lönekravet eller inte, inte längre vill bo och leva i Sverige.

Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet

Ulrika Heie, riksdagsledamot Skaraborg, Centerpartiet