Förtroendevalda

Centerpartiet finns representerade på flertalet platser i Vara kommun.

Kommunfullmäktige
Elof Jonsson, Ordförande
Louise Grabo
Ulf Genitz
Martin Strandholm
Ingemar Gruvaeus

Ersättare
Irene Karlsson
Kjell Gustavsson
Magnus Fridén

Kommunstyrelse
Inger Gustafsson, 1:e vice ordförande
Martin Strandholm

Arbetsutskott
Inger Gustafsson, vice ordförande

Ersättare
Ulf Genitz
Elof Jonsson

Personalutskott
Ulf Genitz

Ersättare
Martin Strandholm

Tekniska nämnden
Rune Fridén, Ersättare

Bildningsnämd
Magnus Fridén, 1:a vice ordförande

Ersättare
Moa Karlsson

Socialnämnd
Ulf Genitz, ordförande
Carl-Axel Olsson

Ersättare
Ulla Johansson

Arbetsutskott
Ulf Genitz, ordförande

Ersättare
Carl-Axel Olsson

Miljö- och byggnadsnämnd
Lina Irwe

Revision
Inger Gustavsson

Valberedning
Irene Karlsson

Ersättare
Ulf Genitz

Valnämnd
Ann-Britt Gruvaeus