Förtroendevalda

Centerpartiet finns representerade på flertalet platser i Vara kommun.

Kommunfullmäktige
Kjell Gustafsson, 1:e viceordförande
Ulf Genitz
Elof Jonsson
Irene Karlsson
Ingemar Gruvaeus

Ersättare
Carl-Axel Olsson
Ulla Johansson
Magnus Fridén

Kommunstyrelse
Elof Jonsson, 1:e vice ordförande
Ingemar Gruvaeus

Arbetsutskott
Elof Jonsson, vice ordförande

Ersättare
Inger Gustafsson
Rune Fridén

Tekniskt Utskott
Inger Gustafsson

Personalutskott
Ingemar Gruvaeus

Bildningsnämd
Iréne Karlsson, 1:e vice ordförande

Ersättare
David Gustafsson
Magnus Fridén

Socialnämnd
Ulf Genitz, ordförande

Arbetsutskott
Ulf Genitz, ordförande

Ersättare
Martin Strandholm 

Miljö- och byggnadsnämnd
Ulf Bohlin

Revision
Harry Stenermark

Valberedning
Irene Karlsson

Ersättare
Håkan Karlsson

Valnämnd
Ann-Britt Gruvaeus