Kretsstyrelse

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Vara består av följande ledamöter. Kretsstyrelsen sammanträder vanligtvis i SVs lokaler

Ulf Genitz, ordförande
Inger Gustavsson, sekreterare
Irene Karlsson, kassör
Martin Strandholm
Moa Karlsson
Louise Grabo
Magnus Fridén