BÅDE TÄTORT OCH LANDSBYGD SKA UTVECKLAS

Vi vill att hela Flens kommun ska få leva. Det ska finnas bra förutsättningar att bo, arbeta och driva företag oavsett var du bor. Både tätorter och landsbygd ska utvecklas. Vi ska vara ett tydligt alternativ till storstäderna omkring oss och locka fler att bostätta sig här med närhet till både stad och landsbygd. När andra kommuner stänger ner landsbygdsskolor och centraliserar all samhällsservice ska vi våga göra tvärtom.

Därför har vi tagit fram förslag som bidrar till att skapa Framtiden i Sörmlands hjärta.

SAMARBETE MED ORTSBORNA OCH FÖRENINGAR

 1. Aktiva orter med en tydlig vision utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar
 2. Ge bygderåden en starkare roll i respektive orts utveckling
 3. Tydliggöra ortsutveckling och samverkan med bygderåden
 4. Ideella föreningar ska få en tydligare plats i kommunens utveckling
 5. Stödja föreningar/idrottsklubbar i att utveckla sina verksamheter
 6. Framhålla all kreativitet i form av närodlad mat, gårdsbutiker, hantverk,
  återbruk/loppisar m.m.

SAMHÄLLSSERVICE

 1. Utveckla landsbygdsskolorna istället för att avveckla
 2. Ha service utifrån vad vi som bor och verkar här primärt behöver utan att konkurrera med kranskommunernas utbud
 3. Ha välfungerande bredband i hela kommunen
 4. Skapa mötesplatser för kultur och spontanidrott i hela kommunen
 5. Införa omvända skolskjutsar med kollektivtrafik, så att barn som bor i centralorten kan välja en skola på landsbygden och få skolskjuts dit

DIALOG MED DE OMKRING OSS

 1. Ha en bra samverkan med regionen, länsstyrelsen och trafikverket. Detta förenklas genom en bred politisk samsyn kring vad vi vill med kommunen de kommande tio åren
 2. Ha bättre samarbete med andra kommuner

BESÖKSNÄRING

 1. Satsa på besöksnäringen och lyfta vår vackra natur som plattform för besökare
 2. Skapa en plan för utveckling av besöksnäringen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.