FLER SKA FÅ MÖJLIGHET ATT BO OCH ARBETA

Om fler ska vilja bosätta sig i Flen så måste vi våga satsa. Vi vill se ett aktivt planarbete,
fler aktörer på bostadsmarknaden som erbjuder ett utbud av olika, attraktiva
boendealternativ både i orter och på landsbygd. För att vi ska kunna utveckla Flen till en
attraktiv kommun behöver vi även ett förbättrat näringslivsklimat och fler människor i
arbete. Det stärker såväl den enskilde individen som hela samhället.


Därför har vi tagit fram förslag som bidrar till att skapa Framtiden i Sörmlands hjärta.

BO OCH BYGGA

 1. Ta fram ett förslag över hur Flen 2030 skulle kunna se ut och skapa översikts- och detaljplaner som stämmer överens med visionen
 2. Möjliggöra för fler och olika boendetyper (villor, hyreslägenheter, bostadsrätter, äldreboenden, ungdomslägenheter m.fl.)
 3. Möjliggöra 400-600 nya bostäder som kan färdigställas fram till 2028
 4. Frigöra mark till byggande genom samarbete mellan kommun, markägare och entreprenörer
 5. Engagera aktörer att ge markanvisningar för exploatering
 6. Bli ett alternativ med studentbostäder för studerande på närliggande universitet och högskolor

TRANSPORTER

 1. Ha en tydlig plan för hur kollektivtrafik och cykelvägar kan förbättras inom kommunens alla delar
 2. Arbeta för fler tågstopp
 3. Arbeta för bättre kommunikationer till angränsande orter

STUDIER OCH ARBETSMARKNAD

 1. Arbetssökande ska ses som en tillgång och erbjudas individuella planer som matchas mot arbetsmarknad, vuxenutbildning och SFI
 2. Fler ska få tjäna sina egna pengar och beroendet av försörjningsstöd ska minska markant
 3. Gymnasieskolan ska fokusera på att underlätta för företagen att finna nya medarbetare

FÖRETAGANDE

 1. Ha tillståndsgivning, tillsyn och avgifter som inte hindrar företagens utveckling
 2. Förstå och stödja mindre företag i större utsträckning
 3. Ha attraktionskraft att få fler företag att etablera sig här och attraktionskraft till att fler vill arbeta i våra företag
 4. Förbättra alla processer inom kommunen som avser kommunikation mellan företag, invånare och förvaltning

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.