Hållbarhet

För att bygga en hållbar framtid för Flens kommun behöver utvecklingen vara både ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar. Hållbarhet är viktigt både när det gäller hur vi använder energi och tar vara på miljön, men också hur vi tar hand om de människor som bor och arbetar i kommunen.


Flens kommun bör använda förnybar energi och fortsätta utvecklingen att erbjuda närproducerade råvaror som lever upp till svensk miljö- och djurskyddslagstiftning i sina verksamheter. Det ska också alltid finnas en strävan efter att vara en attraktiv arbetsgivare för de anställda som dagligen säkrar alla delar av kommunens ansvarsområden.

Stabilitet i kommunens ekonomi är grundläggande för en hållbar utveckling och för att Flens kommun ska kunna ha en konkurrenskraftig skattesats som stimulerar jobb och företagande.


Därför har vi tagit fram förslag som bidrar till att skapa Framtiden i Sörmlands hjärta.

  1. Satsa på digitalisering i kommunens verksamheter
  2. Säkra att det i kommunen finns infrastruktur för fossilfria drivmedel för framtiden, typ el, biogas eller etanol
  3. Säkra att kommunens verksamheter och fastigheter har en effektiv
    energianvändning
  4. Verka för att använda förnybara energikällor i kommunen
  5. Verka för mer närproducerade livsmedel i kommunens kök
  6. Ha en tydlig vision om vart vi vill och hur det är möjligt att nå dit som genomsyrar hela förvaltningen. Det ska alltid ses som en merit att ha arbetat inom Flens kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.