TRYGGHET GENOM HELA LIVET

Oavsett var i livet du befinner sig så ska du känna dig trygg med att du får den omsorg och det stöd som du eventuellt behöver. Barn ska ges de bästa möjligheterna till god inlärning i trygga skolmiljöer likväl som att äldre ska ges en trygg och sammanhållen äldrevård. Personer med funktionsnedsättning ska ges samma möjlighet till utbildning, arbete och en aktiv fritid som andra.
Ingen ska behöva vara rädd i sitt eget hem.
Inget barn ska behöva gå hungrigt.


Därför har vi tagit fram förslag som bidrar till att skapa Framtiden i Sörmlands hjärta.

SKOLA OCH ELEVHÄLSA

 1. Att samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården, polisen och socialtjänsten stärks ytterligare
 2. Att skolmiljön och skolundervisningen anpassas efter barn med särskilda behov och inte tvärtom
 3. Att trygghet, studiero och stressreducering är i fokus vid all nybyggnation och renovering av våra skolor
 4. Att idrottsföreningar ges större möjligheter att komma till skolor och fritidshem och berätta om sin verksamhet

ÄLDREOMSORG

 1. Stärka valfriheten inom äldreomsorgen så äldre ges bättre möjlighet att påverka sin tillvaro
 2. Ge alla som har rätt till hemtjänst en fast omsorgskontakt
 3. Alla som arbetar med omvårdnad i äldreomsorgen ska ha lägst
  undersköterskeutbildning
 4. Ge personer som har en demensdiagnos rätt till dagligverksamhet
 5. Alla äldreboenden ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, alla veckans dagar

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

 1. Människor med funktionsnedsättning ska ges ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd och sin service
 2. All stadsplanering och byggnation ska utgå ifrån en tillgänglighetsanpassad miljö
 3. Stödet till anhöriga ska stärkas

FAMILJ

 1. Stöd till människor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld ska stärkas
 2. Utbildning för personal i förskola, skola och socialförvaltning kring hedersrelaterat våld ska genomföras kontinuerligt
 3. Bättre stöd till individer och familjer som utsätts för våld i nära relation
 4. Barnfattigdomen i Flen ska minska markant

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.