Vår vision: Framtiden i Sörmlands hjärta

Året är 2030 och vi befinner oss mitt i Sörmlands hjärta, i Flens kommun. En aktiv
kommun med över 17 000 invånare, många nyinflyttade och fler som planerar att flytta
hit. Det är inte bara den vackra naturen och närheten till storstäder som lockar allt fler
att bygga sin framtid just här.


Här i Flen har man lyckats vända de senaste decenniernas höga arbetslöshet och fler
människor än någonsin har ett arbete att gå till. Det stärker inte bara individens
självkänsla och familjens självständighet utan det är en tillgång för hela samhällsbygget.
Pendlingsmöjligheterna är goda för kommunens invånare. Tågen stannar numera både i
Flen, i Hälleforsnäs, i Sparreholm och i Bettna för pendling till andra orter. Det förbättrar
valmöjligheterna att söka sysselsättning utanför den egna kommunen.


Den minskade arbetslösheten i kombination med befolkningsökningen har ökat
skatteintäkterna markant. Det har lagt grunden till den uppskattade barnomsorgen,
skolan och äldrevården. Flens skolor och kommunal service ligger numera bland de 25 %
bästa i Sverige.


Flen är inte bara en tätort utan en framtidskommun där orterna utanför centralorten
tillåts blomstra. Till exempel planeras nu fortsatt utbyggnad av landsbygdsskolorna för
att möta framtidens behov och önskemål.


Engagemanget hos invånarna är stort och samarbetet mellan kommun,
frivilligorganisationer och aktörer inom besöksnäring har lett till att Flen nyligen fått en
utmärkelse som Mellansveriges bästa frilufts/aktivitetskommun.

 

Här finns något för alla.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.