Förtroendevalda


Kommunfullmäktige
Håkan Ekstrand, gruppledare 2023 - 2026
Andreas Andersson, ledamot
Axel Bodin, vice ordförande
Elin Ekstrand, ledamot
Lena Östling Andersson, ersättare
Ingalill Fredriksson, ersättare

Inkallelseordning: C-L-KD-M-S

Kommunstyrelen
Håkan Ekstrand, ledamot
Andreas Andersson, ersättare

Barn- och utbildningsnämnden
Ingalill Fredriksson, 2:e vice ordförande
Axel Bodin, ledamot

Socialnämnden
Elin Ekstrand, 2:e vice ordförande
Lena Östling Andersson, ersättare

Arvodesberedningen
Mats Klasson, vice ordförande
Charlotta Rosenquist, ersättare

Samhällsbyggnadsnämnden
Andreas Andersson, ersättare

Jävsnämnden

Valnämnden
Anders G Pettersson, vice ordförande

Komunala pensionärs och omsorgsrådet
Sören Granberg

Revisionen
Viola Olander, ordförande
Sune Åkerlind, ledamot

Nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt

Borglig begravningsförrättare

Gnestaortens Fiskevårdsomådesföreningen
Ingalill Fredriksson, ordinarie

Gemensam Lönenämnd
Ingalill Fredriksson, ersättare

Gemensam Växelnämnd
Håkan Ekstrand, ersättare

Gemensam Överförmyndarnämnd
Mats Klasson, ersättare

Gemensam Patientnämnd
Sören Granberg, ersättare

Borgeliga vigselförrättare
Elin Ekstrand

Gode män vid lantmäteriförrättningar
Mats Klasson, ersättare

Jaktvårdskrets 5

Trosaåns Vattenvårdsförbund
Axel Bodin, ersättare

Kultur- och fritidsutskott

Samkultur Sörmland
Ingalill Fredriksson, ersättare

Mälardalsrådets rådsmöte
Håkan Ekstrand, ersättare

Gnesta Kommunkoncern
Håkan Ekstrand, ledamot

Gnesta Förvaltnings AB
Lars Speicher, ledamot

Gnestahem AB
Sören Granberg, ledamot
Magnus Avrén, ersättare

Gnesta Ungdomsråd


Bild
Kommunfullmäktige 2018 - 2020, fem ledamöter och tre ersättare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.