Valet 2022

sol-has-bg sol-light-text

Centerpartiets kommunkrets i Gnesta har haft sin nomineringsstämma inför kommunvalet 2022. En välbesökt stämma röstade enhälligt fram en lista helt enligt nomineringskommittén förslag.

Listan innehåller 26 namn, varav ett antal helt nya kandidater. Med denna starka uppställning ser vi med tillförsikt fram mot höstens val och kommande mandatperiod.

I dagens SN:
”Det politiska fokuset kommer fortsätta ligga på bostadsbyggande, fiberutbyggnad och vattenfrågan.

– Landsbygden är alltid vår hjärtefråga. För att inte inflyttningen till kommunen ska stagnera vill vi utveckla de yttre orterna som Björnlunda och Stjärnhov. Vi kommer också fortsätta trycka på fiberutbyggnaden, säger Håkan Ekstrand."

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.