Pensionärerna behöver parkeringen

Centerpartiet påpekar att parkeringsplatserna vid Pensionärernas hus behövs och inte får tas bort, när Abborren 11 byggs.

Centerpartiet står bakom behovet av nya bostäder i Katrineholms kommun. Detaljplanen för Abborren 11 är en del av planeringen för nya bostäder i stadskärnan. Vi delar stora delar av planen, men vi motsätter oss att boendeparkering kan ordnas genom att ett antal parkeringsplatser, enligt planen 6-8, hyrs i kvarteret Linnéan. Vi anser att dessa parkeringsplatser behövs för besökare till Pensionärernas hus. Pensionärernas hus är välbesökt och besökarna har ofta stort behov av att kunna parkera nära intill lokalen. Redan idag råder det brist på parkeringsplatser, en brist som kommer att öka om förslaget angående parkeringsplatser för boende i detaljplanen genomförs.