Vi vill ge kraft åt varje människa


Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. 

Vi i Centerpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta att arbeta för att ge kraft åt varje människa och se till att hela kommunen får de bästa förutsättningarna.

Här ser du våra fem första namn på listan. Från vänster Elin Elander, Inger Fredriksson, Ingela Wallace, Nina Gual och Anders Gölevik.

 

sol-has-bg

Senaste nytt från Katrineholm

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.