TACK FÖR DIN RÖST


Grunden i vår politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. 

Vi i Centerpartiet i Katrineholm tackar för din röst och vi lovar att fortsätta att arbeta för att ge kraft åt varje människa och se till att hela kommunen får de bästa förutsättningarna.

Vi är beredda att jobba för hela Katrineholms bästa! Från vänster Ann-Charlotte Olsson, Elin Elander, Anders Gölevik, Inger Fredriksson, Nina Gual, Ingela Wallace och Mattias Claesson.


sol-has-bg

Senaste nytt från Katrineholm

Fler nyheter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.