Uppmuntra fler att bli deltidsbrandman

Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson i vit tshirt framför en sjö.

Centerpartiets Inger Fredriksson vill att kommunen ska uppmuntra fler att bli deltidsbrandmän.

 

Det behövs fler deltidsbrandmän, vilket inte minst sommarens skogsbränder runt om i Sverige har visat. Kommunen kan göra mer för att få fler i den egna organisationen att bli deltidsbrandmän.

Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson har lämnat in en motion om detta. Så här lyder motionen i sin helhet:

Runt om i Sverige rasar nu, i sommartider, otaliga skogsbränder. Detta samtidigt som räddningstjänstens ordinarie personal måste få ta ut sin semester. Därtill kommer att det blir allt svårare att rekrytera deltidsbrandmän, den reservstyrka som rycker in och förstärker vid större larm. Brandmännens riksförbund beräknar att det saknas bortåt 2.500 deltidsbrandmän över hela Sverige.

Det kan finnas många orsaker till att det blivit svårare att rekrytera. Räddningstjänsten är ett kommunalt ansvar. Därför är det viktigt att kommunen har en välvillig inställning till de anställda som vill arbeta deltid och rycka in och ut som komplement till den vanliga tjänsten.

Centerpartiet yrkar:

Att Katrineholms kommun i den egna organisationen slår fast rätten till deltid, alltså uppmuntrar och ger praktiska möjligheter för den som vill engagera sig som deltidsbrandman.

Katrineholm 18 juli 2018

Inger Fredriksson (C)