Agera i EU i stället för att flytta tiggare

Blå himmel med vita moln.

I Katrineholm föreslår nu de styrande Socialdemokraterna och Moderaterna att insamlingen av pengar på offentlig plats ska förbjudas. Centerpartiet anser inte att de människor som samlar in pengar på det här sättet är ett stort problem. Det är inte brottsligt att vara fattig och be om pengar.

Många av dem som tigger i Sverige kommer från andra EU-länder, där de lever under svåra förhållanden. Den fria rörligheten inom EU gäller lika för alla EU-medborgare, också för unionens fattigaste. Den är ett av få sätt för de allra fattigaste att göra något åt sin situation. Men EU behöver samarbeta bättre för att se till så att de fattigastes situation förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press. Rumänien och Bulgarien bryr sig inte om de mest utsatta, framförallt romer och andra etniska minoriteter. En lång tid av diskriminering och extrem fattigdom har lett till att många har valt att åka till Sverige och till Katrineholm för att tigga. Detta är en otroligt olycklig utveckling som måste bromsas.

Centerpartiet bad redan 2015 EU-kommissionen att göra om reglerna för EU:s socialfond så att pengarna går direkt från EU till olika hjälporganisationer. Bara för Rumäniens del handlar det om runt 25 miljarder kronor. Eftersom Rumänien och Bulgarien inte använder sig av de medel som finns i socialfonden för att hjälpa de fattigaste så vill vi frånta dem den rättigheten och ge istället den möjligheten till civilsamhället Röda Korset och andra aktörer. Civilsamhället spelar en otroligt viktig roll för att hjälpa de fattiga människor som tigger i Sverige. I flera svenska städer bedrivs verksamheter, samarbeten med ideella organisationer, för att bland annat hjälpa människor att söka jobb

Dessa pengar kan göra en mycket stor skillnad för de mest utsatta. Genom satsningar på skolundervisning, sjukvård, hjälp att starta företag och ordna arbeten skulle människorna få en enorm skjuts in i ett drägligt liv.

Vi ser den här vägen som mycket viktigare att gå än att försöka styra bort fattiga personer från offentliga platser. Det viktiga är att ge människor möjligheter att genom utbildning och arbete skapa sig en egen framtid.

Fredrick Federley
Europaparlamentariker, Centerpartiet

Inger Fredriksson
Oppositionsråd och gruppledare, Centerpartiet

Victoria Barrsäter
Ledamot av kommunfullmäktige, Centerpartiet

(Införd i Katrineholms-Kuriren 5 mars 2019)