Centerpartiet tar ansvar

I en demokrati får vi lov att tycka olika. Alina Byström Östlund ger i sitt inlägg i K-K 18 januari Centerpartiet och Annie Lööf skulden för att Sverige kan styras och att en rad liberala reformer kan genomföras.

I Centerpartiet är vi vana att söka lösningar på problem utifrån vår ideologi och vår bakgrund som ett parti för företagsamma och jordnära människor. Vi plockar inte i första hand fram plakaten, utan ser vad som är möjligt att göra om vi möts i samtal och förhandlingar. Den som går tillbaka till tiden efter valet 2018 minns otaliga talmansrundor, den minns också riksdagens statsministeromröstningar. När väljarna lämnat ett otydligt besked, så var det upp till de invalda partierna att hitta lösningar. Lösningar som skulle göra det möjligt att leda landet utan ständiga regeringskriser och som ett alternativ till extra val.

Centerpartiet villkorade vårt stöd genom en rad punkter i Januariavtalet. Det är nu detta som genomförs.

Att det krävs bred samsyn runt fler frågor är inte något konstigt. Det måste till långsiktiga spelregler exempelvis om energi, försvar, skatter och inom utbildningsområdet. Detta för att det är områden som kräver långsiktighet och som inte kan ändras i grunden från mandatperiod till mandatperiod. Det var mot bakgrund av detta, som vår vikarierande partiledare Anders W Jonsson sträckte ut handen till (M) och (KD) i den debattartikel som Alina Byström Östlund hänvisar till. En utsträckt hand behöver man inte fatta, men det är ibland klokt att ändå göra det för att visa handlingskraft.

Vår tro i Centerpartiet är nämligen att väljare uppskattar partier som tar ansvar och visar handlingskraft. Inte för att det alltid är lätt, utan för att det är rätt.

Inger Fredriksson
oppositionsråd och gruppledare (C)

(Repliken införd i Katrineholms-Kuriren 22 januari 2020.)