Nonchalant svar om elevernas resor

Med nonchalans behandlas Centerpartiets förslag om att utreda hur elever ska kunna ta sig mellan kurser eller praktik och skola utan att skolan tvingas bekosta detta med skolpengen, anser Victoria Barrsäter.

Duveholmsgymnasiet och Lindengymnasiet har utbyten så att elever kan läsa vissa kurser på den andra skolan. Det här är bra. Självklart ska skolorna samverka. Det är såklart också ett sätt att spara pengar i och med att kurserna fylls upp med fler elever.

Men vad man inte tagit med i beräkningen är elevernas resor mellan skolorna. Det är en miss i den ekonomiska kalkylen som lett till att skolan fått betala bussbiljetter. Skolresor är annars något som bekostas av förvaltningen och inte enskilda skolor. Det här leder till att pengar som ska gå till exempelvis lärarlöner och skolböcker läggs på bussresor istället. Detsamma gäller vid praktik och lärlingsutbildning. På Lindengymnasiet finns program som handel & administration, hotell & turism och restaurang & livsmedel. När dessa elever ska ut på arbetsplatser så är det varierande arbetstider som gäller i många fall. Kvällar och helger. Då har skolan behövt betala ytterligare bussbiljetter.

Många elever har skolkort, Sörmlandstrafikens busskort för elever, men eftersom det är begränsat till tre resor per dag och på vardagar, så räcker det inte till.

Vi i Centerpartiet har inte någon optimal lösning, men vi ser problemet och tar det på allvar. Därför la vi ett förslag, ett nämndsinitiativ, i bildningsnämnden om att förvaltningen ska utreda hur problemet ska lösas. I initiativet nämndes exempel på lösningar att på kort sikt skapa en särskild pott för detta på förvaltningen där skolorna kan äska pengar och på lång sikt att omförhandla med regionen hur skolkorten ska utformas.

En utredning skulle visa hur mycket pengar det rör sig om, klargöra om det ryms inom den budgetram som nämnden har eller om mer pengar behöver äskas inför nästa år och vilka konsekvenser det i så fall skulle ge. Det skulle också visa om andra möjliga lösningar finns, hur andra kommuner i Sörmland löst problemet och om andra kommuner är redo att omförhandla med regionen. Det finns bara vinster att göra genom att utreda frågan.

Istället har förvaltningen i form av biträdande förvaltningschef tillika verksamhetschef, gjort en bedömning med rena rappakaljan och lämnat som förslag till beslut att nämndsinitiativet ska anses besvarat. Bedömningen skriver samma sak som stod i nämndsinitiativet med tillägget att det inte finns någon buffert till en pott och att förslaget med en pott som skolor äskar pengar från skulle medföra ökad administration.

Bildningsnämndens ordförande, Johan Söderberg, är tydligen nöjd med det eftersom han låter sända ut det i handlingarna. Men förslaget var inte att det skulle införas en pott pengar, förslaget var att utreda hur problemet kunde lösas. Att föreslå att initiativet ska anses besvarat är i det här fallet ett nonchalant sätt att avslå det. Nonchalant gentemot den demokratiska ordningen,
gentemot rektor och personal på Lindengymnasiet som inte får samma förutsättningar att bedriva skolverksamhet och framförallt gentemot Lindengymnasiets elever. 

Victoria Barrsäter, Centerpartiet

(Debattartikeln införd i Katrineholms-Kuriren 29 februari 2020.)