Vi tar gemensamt ansvar

- I dessa tider är det klokt att vi gruppledare från alla partier tar ett gemensamt ansvar och försöker minimera smittspridningen på de sätt vi kan göra, kommenterar oppositionsrådet och Centerpartiets gruppledare Inger Fredriksson beslutet att frivilligt begränsa antalet närvarande vid kommande kommunfullmäktige och nämnder i Katrineholms kommun.

- Genom att alla partier ges möjlighet att ha en ersättare närvarande, när de inte har ordinarie ledamot, finns det fortfarande möjligheter till insyn i de beslut som måste fattas.

- Katrineholms kommun måste också när Coronakrisen avklingat ta fram arbetsordningar och tekniska lösningar som gör det möjligt att genomföra sammanträden digitalt.

-  Nu är dock den viktigaste uppgiften att fortsätta att ta ett gemensamt ansvar för att ta oss och Katrineholm genom Coronapandemin, säger Inger Fredriksson.