"Efter samråd" har egen betydelse

I måndags kväll debatterade kommunfullmäktige i Katrineholm demokratifrågor utifrån en motion från Liberalerna om att införa e-förslag. Motionen avslogs av majoriteten, eftersom demokratin ansågs tillräcklig.

På eftermiddagen dagen därpå tar kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) kontakt med mig, som andre vice ordförande i kommunstyrelsen, för att informera om ett kommande delegationsbeslut som han kommer att fatta, därför att beslutet inte kan vänta. Ett sådant beslut måste, enligt den ordning för delegering som kommunstyrelsen har beslutat om, fattas ”efter samråd” med presidiet.

Strax innan har förslaget, ett avtal om markanvisning, offentliggjorts vid en presskonferens.

Jag noterar att ”efter samråd” i Katrineholm betyder ”efter presskonferens”. Synen på vad som är demokrati, inflytande och insyn skiljer sig väsentligt åt mellan oppositionen och majoriteten.

Inger Fredriksson, oppositionsråd (C)

(Insändare införd i Katrineholms-Kuriren 23 juni 2020)