Corona har påverkat äldres hälsa

2020 har inte varit som något annat år. Covid-19 har tvingat oss att förändra vårt beteende för att skydda oss själva och med omtanke om andra. Särskilt hårt har pandemin slagit mot våra äldre. De har om de blivit smittade haft sämre prognoser för ett tillfrisknande och de har därför uppmanats att isolera sig.

Ensamhet kan vara nog så farligt och skadligt. Ingen vet idag hur den ofrivilliga karantänen har påverkat våra äldre. Men vi har mött flera, som förändrats av inskränkningarna i vardagen. För även de som normalt är mycket aktiva har inte kunnat besöka sina föreningar, gjort sina pass i väntjänsten, i besöksgrupper, inom Röda korset eller i olika församlingar. Det har drabbat dubbelt, den enskilde och dem som de inte har kunnat hjälpa.

Kommunernas äldreboende ska nu öppna igen. Det är mycket välkommet, men måste ske med allra största respekt för att inte smittan ska få ny fart. På samma sätt måste övriga samhället hitta vägar som möter ensamheten, när den inte är frivillig.

Statistiken var redan innan Corona tog samhället i sitt grepp dyster vad gäller äldres psykiska ohälsa. Särskilt kvinnor är utsatta. Beräkningar gjorda av Folkhälsomyndigheten och Aging Research Center (2019) visar att var tredje kvinna och var femte man över 77 har besvär av ångest. Coronans effekter får inte plussa på detta.

Centerkvinnorna driver sedan länge frågor om kvinnors hälsa. Vi är glada över att Centerpartiet, genom förbundets påtryckningar har fått igenom i statsbudgeten särskilda satsningar på kvinnors hälsa och på psykisk hälsa. Det ger möjlighet att förändra och förbättra.

Men arbetet är inte färdigt. Vi kommer som Centerkvinnor fortsätta att driva på för kvinnors hälsa.

Inger Fredriksson
nominerad till vice förbundsordförande i Centerkvinnorna

Amy Lindqvist
ordförande för Eskilstuna Centerkvinnor

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren 25 september 2020)