Vad gör SD?

Mica Vemic, gruppledare för SD, riktar i Katrineholms-Kuriren 7 oktober kritik mot socialnämnden, mot det ekonomiska underskottet och mot utbetalningarna av försörjningsstöd.

Men vad gör SD åt det, undrar Inger Fredriksson (c) i en insändare i Katrineholms-Kuriren 10 oktober.

Vid socialnämndens senaste sammanträde, 29 september, var Mica Vemic helt tyst under punkten ”Kartläggning av ekonomiskt bistånd”. Inte en endaste fråga eller förslag lades av SD:s ordinarie ledamot. Dagen efter hade kommunstyrelsen motsvarande föredragning. Inte heller då ställdes några frågor av Mica Vemic.

Det måste vara oerhört svårt att förändra och förbättra samhället, om man aldrig ställer frågor eller lägger förslag till förbättringar.

Centerpartiet vill se fler i arbete och i egen försörjning. Det gör vi genom en bra skola, att fler vill och vågar driva företag och genom att rusta fler att gå från bidrag till egen försörjning. Det kan inte ske genom tidsbegränsade projekt, utan måste ske genom metodiskt arbete med en hel verktygslåda med insatser att använda för att träffa rätt. Det hade vi med i vårt senaste budgetförslag och i vår planering inför kommande budget. Så för vi Katrineholm framåt!

Inger Fredriksson

Oppositionsråd och gruppledare (C)

(Insändaren publicerad i K-K 10 oktober 2020)