Vad gör kommunen för Julita Gård?

Vad gör Katrineholms kommun för att Nordiska Muséet ska ompröva sitt besöksstopp på Julita gård?

Det undrar vår gruppledare Inger Fredriksson i en fråga till kommunalrådet Göran Dahlström.

Nordiska muséet har fattat beslut att stänga Julita gård för turistverksamhet under obestämd framtid. Julita gård är ett viktigt besöksmål, kanske kommunens viktigaste, som sätter Katrineholm på kartan. Stängningen är därför ett allvarligt avbräck för Katrineholm som destination och för kringliggande näringar.

I tider av Corona är det dessutom extra viktigt att det finns platser där vi kan hemestra på ett säkert sätt.

Jag vill därför fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) följande:

Vad gör Katrineholms kommun för att Nordiska Muséet ska ompröva sitt beslut om turistverksamheten på Julita gård?

Katrineholm 10 november 2020

Inger Fredriksson (C)