Lär mer om barnkonventionen

Politiker och tjänstemän inom bildningsområdet kommer att få lära sig mer om vad barnkonventionen innebär. Det tack vare ett initiativ i bildningsnämnden från Victoria Barrsäter (C).

Det är drygt ett år sedan barnkonventionen blev lag.

- För oss som politiker och tjänstemän inom bildningsområdet är det av yttersta vikt att vi har god kännedom om barnkonventionen och vad den innebär i praktiken, anser Victoria Barrsäter.

Det ansåg även bildningsnämnden och biföll förslaget om att nämnden och förvaltningen tillsammans under våren genomgår en utbildning om barnkonventionen.

Även i kommunfullmäktige ska en utbildning ordnas, som ett tidigare svar på en fråga från Centerpartiet ställd i januari ifjol. Denna utbildning har dock inte kunnat genomföras på grund av Corona.