Vi säger nej till hus på torget

Centerpartiet har fört en rak linje när det gäller förslagen om att förse Stortorget i Katrineholm med nya byggnader. Vi anser fortfarande, när frågan kommer upp för tredje gången med avtal till en byggare, att det inte är nya hus som ger torget liv. 

Det är människor och aktiviteter som skapar liv. Centerpartiet yrkade avslag till att avsätta medel till arkitekttävlingen och vi drev frågan om att förhindra byggnationen som en valfråga 2014. Därutöver har vi yttrat oss vid alla tillfällen i planprocessen.

Förslaget om huset på torget är en fråga som engagerar. Det är också en fråga som handlar om Katrineholms historia, om de riksintressen som är förknippade med stadens framväxt kring järnvägen.

Ett torg är inte en yta vilken som helst. Det är en allmän plats för folksamlingar. Det är en plats för demokrati. Ett torg borde därför inte kunna vara till salu.

Inger Fredriksson (C)

(Insändaren har varit införd i Katrineholms-Kuriren 5 maj 2021. Bilden är från Katrineholms-Veckan 2014.)