Levande landsbygd behöver byggande

"Hellre förstärkt än försvagat strandskydd" är rubriken på en debattartikel från Miljöpartiet i K-K den 24 juli. I vanlig ordning säger Miljöpartiets företrädare inget om förutsättningarna för en levande landsbygd. Inte heller nämner man något om äganderätten.

När man argumenterar för ett starkare strandskydd glömmer man att det kommer att ske på någons bekostnad. Om det allmänna ska ta för sig betyder det självklart att någon annan måste stå tillbaka, och det är ägaren till marken. Äganderätten är en av hörnpelarna i ett demokratiskt rättssamhälle. Det glömmer Miljöpartiet. Det är tråkigt när ett parti som säger sig företräda miljön i största allmänhet också glömmer vilka som i hög grad skapat den miljö som man vill värna.

Man glömmer de människor som dagligen genom hårt arbete håller en levande landsbygd vid liv. En levande landsbygd med människor som bor och verkar i den miljön är en självklar förutsättning för att människor ska kunna besöka den och få den upplevelse av natur och kulturbygd, som vi som bor på landsbygden så gärna vill bidra till och dela med oss av. Då är det högst rimligt att man tar bort strandskyddet från grävda diken och dammar. Då är det högst rimligt att kommuner med mindre orter som behöver öka sin befolkning kan få bygga strandnära och med det göra fler nya stränder tillgängliga för allmänheten.

Inger Fredriksson (C)
oppositionsråd och gruppledare

Victoria Barrsäter (C)
ledamot av kommunfullmäktige

(Artikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren)