Vägen till Gud får inte prioriteras bort

Det är viktigt att Katrineholmsbygdens församling fortsatt kan vara en öppen, demokratisk folkkyrka, som är närvarande i hela församlingen och under livets alla skiften. Vi i Centerpartiet anser att människor och verksamhet är viktigare än byggnader. Våra vägar till Gud får aldrig prioriteras bort, även om de ekonomiska förutsättningarna förändras.

Gudstjänsterna måste beröra och ge livsmod, de ska präglas av delaktighet, gemenskap och glädje. Sociala medier har gjort att det blivit lättare att gå i kyrkan. Det måste fortsätta samtidigt som kyrkan kan öppna för fler besök och nå fler människor. Här ser vi att frivilliga är viktiga för att utveckla gudstjänsterna och vi vill se vängrupper kring varje kyrka.

Kyrkan har ett ansvar för att ge alla människor en röst. Församlingen ska ställa upp för dem som är utsatta, ensamma eller på flykt. Vi ska stå upp mot främlingsfientlighet och verka för ökad integration. För att bryta utanförskap ska satsningar göras på diakoni i samverkan med offentliga organisationer, näringslivet och det civila samhället.

Vi vet att det finns många som söker mål och mening med sitt liv och i sin vardag. Här kan kyrkan möta behoven genom att vara öppna och välkomnande. Tröskeln att ta kontakt med Katrineholmsbygdens församling ska vara låg och samarbeten ska utvecklas för att hitta mötesplatser för människor i alla åldrar.

Vår församling kommer att behöva fler engagerade medlemmar för att vara församling i en ny tid, tiden efter Covid-19. Behovet av gemenskap och framtidstro ökar och där har kyrkan en självklar roll. En kyrka som är öppen, grön, nära, engagerad och modig har framtiden för sig.

Det är det här som vi vill arbeta för, vi som ställer upp som kandidater för Centerpartiet i valet till kyrkofullmäktige i Katrineholmsbygdens församling. 19 september avgör du om detta är viktigt också för dig.

Inger Fredriksson, Centerpartiet

(Debattartikeln har varit införd i Katrineholms-Kuriren