För hela Katrineholms bästa

Det viktiga är att det som vi vill att Katrineholm ska vara, det visar vi med aktiva handlingar. Det ska vi göra för hela Katrineholms bästa.

Det framhöll Inger Fredriksson, gruppledare och oppositionsråd, (C) i sitt inlägg i kommunfullmäktige med anledning av kommunens bokslut för 2021.

Här följer anförandet i sin helhet:

"Ekonomi är att hushålla med begränsade resurser. Det är en förklaring som används. Kommunens ekonomi begränsas av skatter, statsbidrag, avgifter och ersättningar som ställs mot allt som vi vill göra för hela Katrineholms bästa.

2021 präglades ännu en gång av Covid. Det gjorde att resurserna både ökade och minskade. Kommunen fick ökade statsbidrag, en hel del planerade aktiviteter gick inte att genomföra och annat fick lösas på annat sätt än vanligt.

Resultatet ser vi nu på sista raden. Ekonomiskt sett har kommunen gjort ett överskott om omkring 90 till 100 miljoner, om man räknar in felräkningen som revisorerna påpekat eller inte. Därtill kommer den extra pensionsavsättningen om omkring 30 miljoner.

Så det har varit ett gott ekonomiskt resultat tvärs över med plusminusnoll för nämnderna totalt sett och med ett stort överskott på finanssidan.

Det är också roligt att läsa att frisktalet ökat och sjukfrånvaron minskat för både kvinnor och män, även om talen fortfarande är för höga för att det ska vara riktigt bra. Och att detta skett under ett år präglat av pandemi.

Men är då allt frid och fröjd?

Nej, skolresultaten fortsätter att oroa. Det har varit svåra tider. En del elever har mått bra av att ta eget ansvar för sina studier på distans, andra har inte mäktat med. ”Studieskulden”, eller kanske det är bättre att kalla det kunskapsluckorna, måste fyllas igen. Här kommer det att krävas resurser. På längre sikt måste attityder förändras, så att det blir viktigt och inne att plugga – därför att kunskaper och poäng är nödvändiga för att just du ska få kraft att växa och nå dit du vill – till ditt drömyrke eller till att bli egen företagare.

Årsredovisningen innehåller mycket, bland annat ett antal resultatmål som bedöms vara mer eller mindre uppfyllda. Det är inte helt enkelt att förstå bedömningen. Hur kan prioriteringen av förebyggande och tidiga insatser för barn och unga vara grönt, när antalet orosanmälningar ökar? När öppna förskolan var helt stängd under mer än halva året? Räcker verkligen de insatser som tas upp under resultatmålet för att visa grönt?

Det blir subjektivt med sådana mål – för när har vi gjort nog? Varje barn som far illa är ett barn för mycket.

Jag vill också ta upp ett par aktuella detaljfrågor. Av årsredovisningen framgår att service- och teknikförvaltningen sedan i höstas i huvudsak har tankat HVO i sina dieselfordon. Hur är det nu? Dieselpriset har stigit och skillnaden mot miljövänligare HVO har ökat ytterligare?

Likaså har ventilationen i skolor och förskolor ökats under pandemin. Kommer det att fortsätta? Om vi rensar luften, så skulle det också kunna påverka skolresultaten.

Med allt detta sagt, så var det alldeles nyss som restriktionerna för Covid19 lättades för att i stället ersättas av kriget i Ukraina och dess konsekvenser för vår del av världen. Kommunen och Katrineholms alla invånare kommer att sättas på prov. Vår förmåga att hjälpa varandra och andra som söker sig till Katrineholm kommer att vara avgörande under den närmaste tiden och de närmaste åren. Jag vet exempelvis att i detta nu sitter Röda korset i Katrineholm och planerar för insatser med anledning av kriget i Ukraina. Och det är många, många fler som är engagerade för att hjälpa till.

Det viktiga är att det som vi vill att Katrineholm ska vara, det visar vi med aktiva handlingar. Det ska vi göra för hela Katrineholms bästa.

Med detta yrkar jag för Centerpartiets del bifall till kommunstyrelsens förslag angående bokslut för 2021."