Gör mer mot droganvändningen

Var tredje ungdom vet hur den får tag i narkotika i Katrineholm. Det oroar oss i Centerpartiet och vi ställer därför frågor för att få upp drgoanvändningen till debatt i kommunfullmäktige.

Frågorna från Inger Fredriksson och Ingela Wallace ställs till kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) och utgår från vad ungdomarna har svarat i en enkätundersökning.

"Var tredje tjej eller kille i årskurs 9 i Katrineholm vet hur de får tag i narkotika. Siffran är ungefär densamma för gymnasieeleverna i årskurs 2 i gymnasiet.

Det framgår av årets redovisning av den enkätundersökning Liv & Hälsa ung som Region Sörmland genomför bland elever i årskurs 7, 9 och 2 på gymnasiet. Den senaste undersökningen gjordes under 2023 och resultatet presenterades i juni i år.

Detta är mycket skrämmande siffror som pekar på hur lätt det är att få tag i narkotika och inleda ett missbruk i Katrineholm i ung ålder.

I stort sett varje dag kan vi i olika medier ta del av nyheter där det framgår att droganvändning och med den kriminalitet kryper nedåt i åldrarna.

Ökad kunskap är ett sätt minska droganvändning och missbruk. Det görs en del inom skolan idag via den ordinarie undervisningen och ANDTS-informatörer. (ANDTS står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.) Droganvändningen är ett stort samhällsproblem, som visar sig i kriminalitet, ohälsa och otrygghet, och det är ett större problem än att skolan kan lösa det ensamt.

Mot bakgrund av detta vill vi fråga kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg (S) följande:

Vad gör Katrineholms kommun för att göra droger som narkotika och liknande mer otillgängliga?

Hur ser det förebyggande arbetet ut för att hindra unga från att använda droger och därmed riskera att hamna i kriminalitet?

Anser du att insatserna är tillräckliga?

Katrineholm 15 augusti 2023

Inger Fredriksson (C) Ingela Wallace (C)

Interpellationen kommer att tas upp vid kommunfullmäktiges sammanträde 28 augusti.