När solen skiner, vill vi inte så gärna tala om regnrabatter.

När solen skiner, vill vi inte så gärna tala om regnrabatter. Men det är det som vi måste göra, för att ha beredskap för de regn och skyfall som kommer. All nederbörd kommer nämligen inte ner som ett stilla vårregn och regnmängderna kan göra stor skada om de inte bromsas och samlas upp.

Det var därför som Centerpartiet i Katrineholm hade med förslaget om regnrabatter i vårt valprogram och också lade fram det som förslag i en motion till kommunfullmäktige. Nu har motionen runnit igenom beslutsgångarna och kommit fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut.

Den styrande majoriteten, Socialdemokraterna och Moderaterna, gillar inte vår motion. Majoriteten tycker att det vi föreslår redan görs – att hushåll ska uppmuntras att anlägga regnrabatter för att skapa magasin för vattnet, så att det kan användas för växtligheten eller samlas i dammar på ett mer genomtänkt sätt samt att kommunens bostadsbolag och industrihusbolag ska gå före i arbetet – och majoriteten tycker ABSOLUT INTE att VA-taxan ska påverkas av sådana insatser, som skulle betyda att mindre vatten hamnade i VA-nätet.

För oss i Centerpartiet är regnrabatter en del i klimatinställningen och en del i att värna vårt vatten, så att det kan fortsätta att vara ett friskt och viktigt livsmedel.

Våren har ju i övrigt inneburit en del politiska motigheter. Detaljplanen för Stortorget, eller planen som gör det möjligt att bygga huset på torget, har godkänts av kommunfullmäktige, trots våra protester. Centerpartiet har hela tiden, från dess att arkitekttävlingen utlystes och vid alla tillfällen under processen med detaljplanen yttrat oss och reserverat oss. Efter beslutet i kommunfullmäktige har vi överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen utifrån de punkter som kan prövas. Nu får vi se vad domstolen tycker om saken.

Den andra motgången är nedläggningen av Strångsjö skola. Skolan har en avgörande del för en bygds utveckling och det är viktigt att ALLA skolor i kommunen håller god kvalitet. Oppositionen begärde minoritetsåterremiss och den visade att det behöver göras en hel del investeringar i Forssjö skola för att kunna ta emot barnen från Strångsjö. Vi kommer att fortsätta att kämpa för landsbygdsskolorna i fullmäktige och i bildningsnämnden, där vi har andre vice ordförandeposten genom Ingela Wallace och May Altizini som ersättare.

En framgång har vi dock haft. Centerpartiet fick igenom motionen om att starta ytterligare en familjecentral. I en familjecentral samsas socialtjänst, öppen förskola och regionens BVC för att kunna vara ett nära stöd till familjer. När allt finns på samma plats blir det enklare och det blir inte lika dramatiskt att söka eller få hjälp. Vi tycker att den nya familjecentralen ska placerar på Norr och förslagsvis kan Västra skolan ha lämpliga lokaler, nu när den är tom.

Centerpartiet har också en motion som väntar på beredning om att göra Södra skolan till hotell, om det finns hotellkedjor eller fastighetsbolag som är intresserade. Behovet av hotellrum och enklare övernattningsmöjligheter är stort. Jag har fått positiv respons på förslaget från turismbolagets VD och från samhällsbyggnadschefen, men sedan återstår den politiska behandlingen och att majoriteten också tycker att det är ett bra förslag.

Våra förtroendevalda ska lägga upp en plan för hur vi bäst kan driva våra förslag från valrörelsen under de år som väntar till nästa val. Det kan bli lite knivigt, då vi som centerpartister är vana att ta ansvar och kommunens ekonomi under de närmaste åren är mycket kärv. Det beror på kriget i Ukraina, som skapat osäkerhet i världsekonomin som drivit upp inflation och räntor. Dessa kostnadsökningar för kommunen, och förstås för hushållen, tillsammans med ett nytt pensionsavtal och lönehöjningar innebär att utgångsläget för kommunens budget pekar på minst 50 miljoner minus för 2024, om inte staten skjuter till några nya statsbidrag. Katrineholms kommun har samlat pengar i ladorna, som kan användas under några år, men det är inte någon lösning att äta upp besparingar.

Så vårt uppdrag framåt blir att fortsatt se till att pengarna läggs där de gör mest nytta.

Vi har också planer att titta på hur vi kan öka tryggheten för katrineholmare i alla åldrar och över hela kommunen. Om detta återkommer vi!

Soliga hälsningar

Inger Fredriksson

Relaterade blogginlägg