Korkat att kassera kontanter

INSÄNDARE. På senare tid har flera insändare i SN förtjänstfullt uppmärksammat rätten att betala kontant. Den 3/6 skrev Jan Gustafsson om att Oxelösunds kommuns beslut att ta bort kontanthanteringen på Koordinaten/biblioteket ”slår mot de svagaste grupperna i samhället”. Han menar att offentlig verksamhet har en skyldighet att ta emot kontanter eftersom det är ett legalt betalningsmedel. Det är lätt att instämma!

Den 4/6 konstaterade Kerstin Johansson, Nyköping, att hon möts av hånfulla leenden och spydiga kommentarer när hon vill betala med kontanter. Det är tråkigt att höra. Kerstin påpekar mycket riktigt att man inte kan skylla på rånrisken när man vill kassera kontanterna. Det är ”tjuvar och oärliga personer” som borde jagas i stället för att vi böjer oss för dem. Håller med även där.

Från Centerpartiet i Oxelösund har vi flera gånger pekat på vikten av att behålla kontanthantering, särskilt i verksamheter som det allmänna har det yttersta ansvaret för. Konkret handlar det just nu om badhuset och Koordinaten/biblioteket. Jag har ställt frågan i kommunfullmäktige till Patrik Rehnfors (V), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Oxelösund, hur han ser på saken.

Den 13 februari 2019 ställde jag följande frågor till honom:
• Kommer majoriteten att verka för att kontanter återinförs i kommunens badhus?
• Kommer kommuninvånarna att i framtiden kunna betala kontant i anläggningar som kommunen har kontroll över, till exempel Koordinaten?

Svaret i fullmäktige blev goddag yxskaft. Men med beslutet att kassera kontanterna på Koordinaten har vi fått ett tydligt svar.

Bo Höglander (C), gruppledare, Oxelösund

Läs insändaren på sn.se